Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofilia w odniesieniu do dzieci i mlodziezy

3.1. Zarys i problematyka zjawiska, obowiazujace przepisy prawne……..43
3.2. Skala zjawiska w Polsce, statystyki……..51
3.3. Działalność organizacji krajowych i zagranicznych w walce o wyzszym poziom bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy……..56

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1 Przedmiot i cel badania……..63
4.2. Problemy i hipotezy badawcze……..64
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……..65
4.4 Organizacja i przebieg badan……..68

Rozdzial V
Interpretacja wyników badan wlasnych

5.1. Analiza wyników badan wlasnych……..73
5.2. Interpretacja wyników badan wlasnych……..75

Podsumowanie…….. 88
Bibliografia……..89
Spis wykresów…….. 94
Aneks
Zalacznik nr 1……..95
Kwestionariusz ankiety dla młodzieży gimnazjalnej


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>