Rola i wyobrazenia rodziny w ocenie młodzieży szkolnej


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Definicja i istota rodziny…………. 5
1.2. Funkcje rodziny …………. 9
1.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny …………. 15
1.4. Struktura wspólczesnej rodziny. Role malzenskie i rodzinne …………. 24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan …………. 35
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………. 37
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………. 41
2.4. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach …………. 44
2.5. Teren badan i ich organizacja …………. 48


Rozdzial III
Rola i wyobrazenia rodziny w świetle badan wlasnych.

3.1 Charakterystyka badanej populacji …………. 50
3.2. Miejsce rodziny w ocenie badanej młodzieży …………. 54
3.3. Role malzenskie i rodzicielskie …………. 57
3.4. Motywy podejmowania ról rodzinnych w opinii badanej młodzieży …………. 64
3.5. Idealna zona i matka oraz idealny maz i ojciec w ocenie badanych …………. 67
3.6. Podzial praw i obowiazków w przyszlej rodzinie w opinii mlodziezy…………. 70


Podsumowanie. Wnioski z badan …………. 76
Bibliografia …………. 81
Spis tabel i wykresów …………. 84
Zalaczniki …………. 85


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>