Rola, znaczenie reklamy politycznej i kampanii wyborczej na preferencje wyborcze i wyniki wyborów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp…………5

Rozdział 1
Główne zagadnienia marketingu politycznego, reklamy politycznej i Public Relations

1.1 Reklama- definicja…………6
1.1.1. Cele i funkcje reklamy…………7
1.1.2. Skuteczność reklamy…………10
1.1.3. Podział reklamy…………12
1.2 Reklama polityczna…………18
1.2.1 Typy reklamy politycznej…………20
1.2.2 Rodzaj politycznej reklamy telewizyjnej…………20
1.2.3 Reklama w procesie komunikowania politycznego…………23
1.3 Marketing w polityce…………27
1.4 Budowanie wizerunku polityka…………29
1.4.1 Wizerunek polityka…………29
1.4.2 Tożsamość a wizerunek polityka…………30
1.5 Public relations…………33
1.5.1 Historia public relations…………35
1.5.2 Współczesna definicja public relations…………36

Rozdział II
Kampania wyborcza i wizerunkowa polityka

2.1 Kampania wyborcza…………37
2.2.Narzędzia kampanii wyborczej…………39
2.3 koszty kampanii wyborczej…………39
2.4 Ewolucja kampanii wyborcze…………39
2.5 Strategia wyborcza…………40

Rozdział III
Konstrukcja i struktura raportu- opracowanie wyników ankiety

3.1 Cel ankiety…………42
3.2 Forma i metodyka realizacji badań…………42
3.3 Próba badawcza…………42
3.4 Czas i miejsce realizacji ankiety…………43

Rozdział IV
Prezentacja i wnioski wyników ankiety…………44

Zakończenie…………60
Bibliografia…………61
Ankieta…………62

Oceń