Sytuacja dziecka w rodzinie o wysokim statusię materialnymWstęp……….3

Rozdzial 1
Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle literatury………. 5

1.1. Pojecie rodziny ……….5
1.2. Funkcje rodziny ……….10
1.3. Zadania, struktura i typologia rodziny………. 17


Rozdzial II
Dobrobyt materialny rodziny i jego znaczenie dla jej funkcjonowania

2.1. Pojecie dobrobytu materialnego ……….29
2.2. Pojecie pieniadza i jego rola w życiu rodziny ……….34
2.3. Próba sformulowania szczescia dziecka w rodzinie ……….41


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1.Cel, przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki ……….47
3.2. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy………. 55
3.3.Charakterystyka terenu i populacji badawczej………. 63
3.4.Organizacja i przebieg badan………. 65


Rozdzial IV
Warunki zycia rodzin zamoznych w świetle badan wlasnych

4.1. Atmosfera panujaca w rodzinie o wysokim statusię materialnym ……….71
4.2. Potrzeby dzieci w rodzinie zamoznej i ich zaspokajanie ……….78
4.3. Sposoby przekazywania wartosci kulturowych przez bogatych rodziców ……….87


Rozdzial V
Działania opiekunczo-wychowawcze podejmowane w rodzinach bogatych – analiza wyników badan

5.1.Poziom kultury pedagogicznej rodziców ……….95
5.2. Metody oddzialywania wychowawczego stosowane w rodzinach zamoznych………. 106
5.3. Srodowisko wychowawcze stwarzane przez zamoznych rodziców ……….118


Zakończenie ……….125
Bibliografia………. 127
Literatura………. 127
Czasopisma………. 131
Spis tabel………. 132
Spis wykresów………. 134Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>