Kara, jako zjawisko wychowawcze.Wstęp
1. Wybór problematyki badawczej

2. Uzasadnienie wyboru problematyki……….2
3. Okreslenie celów badawczych ……….2


Rozdzial I.
Opracowanie koncepcji badan wlasnych

1. Sformowanie problemów badawczych ……….3
2. Sformulowanie domniemanych odpowiedzi………. 3
3. Sporzadzenie katalogów zmiennych i wskazników………. 3
4. Dobór próby badawczej………. 4
5. Wybór terenu badan ……….5
6. Ustalenie czasu badania………. 6


Rozdzial II.
Ankieta-Kara, jako zjawisko wychowawcze ……….7

Rozdzial III.
Analiza przeprowadzonej ankiety………. 12

Wnioski podsumowujace………. 31
Bibliografia………. 32


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>