Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosle zycie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Alkoholizm w literaturze.

1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5
1.2. Realizacja zadan rodziny a problemem alkoholizmu……….9
1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosle zycie dzieci……….17


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cele i problemy badawcze……….22
2.2.Metody badawcze, techniki i narzedzia badawcze……….23
2.3.Organizacja, przebieg i analiza badan wlasnych……….26
2.4. Wywiad……….36


Wnioski……….38
Zakończenie……….40
Bibliografia……….41
Spis tabel……….44
Spis rysunków……….46
Zalacznik 1……….47
Zalacznik 2……….51


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>