Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosle zycie.

 


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Alkoholizm w literaturze.

1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5
1.2. Realizacja zadan rodziny a problemem alkoholizmu……….9
1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosle zycie dzieci……….17


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cele i problemy badawcze……….22
2.2.Metody badawcze, techniki i narzedzia badawcze……….23
2.3.Organizacja, przebieg i analiza badan wlasnych……….26
2.4. Wywiad……….36


Wnioski……….38
Zakończenie……….40
Bibliografia……….41
Spis tabel……….44
Spis rysunków……….46
Zalacznik 1……….47
Zalacznik 2……….51


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>