Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial 1.
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1. Geneza zjawiska venture capital
1.2. Interpretacja pojecia venture capital
1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka
1.4. Uczestnicy rynku venture capital
1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital
1.6. Czynniki determinujace rozwój funduszy venture capital


Rozdzial 2.
Charakterysytka funduszy venture capital

2.1. Glówne elementy skladowe funduszy venture capital
2.2. Rodzaje funduszy venture capital
2.3. Formy prawne funduszy venture capital
2.4. Stosunki prawne w funduszach venture capital
2.4.1. Powiazania umowne pomiedzy inwestorami i firma venture capital
2.4.2. Powiazania umowne pomiedzy firma venture capital i spólkami portfelowymi.
2.5. Wielkosc i wiek funduszy


Rozdzial 3.
Stadia inwestowania venture capital oraz udzial banków w ich finansowaniu

3.1. Klasyczne stadia inwestowania
3.1.1. Finansowanie fazy zasiewów
3.1.2. Finansowanie fazy startu
3.1.3. Finansowanie fazy pierwszej
3.1.4. Finansowanie fazy drugiej
3.1.5. Finansowanie fazy trzeciej i czwartej
3.2. Specyficzne stadia inwestowania venture capital
3.2.1. Technika mbo
3.2.2. Technika mbi
3.2.3. Technika lbo
3.2.4. Technika lmbo
3.3. Rola banków w finansowaniu za posrednictwem venture capital
3.4. Przeslanki wchodzenia banków na rynek venture capital
3.5. Fundusze venture capital z udzialem bankowym
3.6. Praktyczne aspekty zaangazowania banków na rynku venture capital
3.7. Działalność bankowosci inwestycyjnej


Rozdzial 4.
Rozwój rynku venture capital na swiecie

4.1. Rynek funduszy venture capital na swiecie
4.1.1. Przyklad finansowania za pomoca venture capital w USA
4.2. Rynek funduszy venture capital w Polsce
4.2.1. Przyklad finansowania za pomoca venture capital w Polsce


Zakoncznie.
Bibliografia


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)