Wpływ socjoterapii na rozwiazanie problemu agresji dzieci w mlodszym wieku szkolnym.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Zachowania społeczne w mlodszym wieku szkolnym

1.1 Zachowania agresywne dzieci w mlodszym wieku szkolnym……….. 3
1.2. Aktywizacja dzieci w mlodszym wieku szkolnym ………..4
2. Socjoterapia i jej rola w rozwoju uspoleczniania ………..8
2.1 Pojecie socjoterapii……….. 8
2.2 Klasa szkolna jako grupa spoleczna……….. 14

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cele badawcze ………..19
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….. 19
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 22
2.4 Charakterystyka terenu badan ………..27

Rozdzial III
Badania wlasne

3.1 Wyniki i analiza badan wlasnych……….. 29
3.2 Wnioski z badan ………..35

Zakończenie ………..37
Bibliografia ………..38
Spis wykresów……….. 40
Aneks ………..41

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>