Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne
      1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Polityka personalna

Rozdział 2
Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
      2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Organizacja procesu zatrudnienia
2.3. Rekrutacja i selekcja personelu
2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2.5. Motywowanie pracowników

Rozdział 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ.
      3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2. Charakterystyka rekrutacji i selekcji w firmie XYZ
3.3. Podnoszenie kompetencji w firmie
3.4. System motywacji

Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych
      4.1. Cel badań
4.2. Charakterystyka grupy badawczej
4.3. Wyniki badań
4.4. Wnioski

Podsumowanie
Literatura
Załączniki

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,