Kategoria Leasing

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu

Wstęp……….3

Rozdział I
Inwestycje.

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6
1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11
1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15
1.3.1. Kredyty bankowe……….19
1.3.2. Leasing ……….26
1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30


Rozdział II
Leasing jako forma finansowania inwestycji

2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33
2.2. Rodzaje leasingu ……….37
2.3. Zalety i wady leasingu ……….41


Rozdział III
Ważniejsze aspekty umowy leasingowej

3.1. Umowa leasingowa w świetle Kodeksu Cywilnego ……….44
3.1.1. Zakres czynności obu stron ……….46
3.1.2. Przyczyny wygaśnięcia leasingu ……….47
3.1.3. Pozostałe ważne aspekty umowy leasingu ……….48
3.2...

Czytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

Rozdział 1.
Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji
1.2. Źródła finansowania inwestycji
1.3. Rachunek efektywności inwestycji


Rozdział 2.
Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne

2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu
2.2. Podatkowe aspekty umowy leasingowej
2.3. Polski rynek usług leasingowych


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych

3.1. Wybór źródła finansowania inwestycji rzeczowych – leasing czy kredyt
3.2. Zalety i wady leasingu dla korzystającego (leasingobiorcy)
3.3. Koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu


Rozdział 4
Analiza finansowa leasingu i kredytu bankowego na przyk...

Czytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw.


Wstęp.

Rozdział I.
Geneza i charakterystyka leasingu w Polsce

1.1.Geneza i rozwój leasingu………..5
1.2. Istota i pojęcie leasingu……….. 6
1.4. Bariery rozwoju leasingu……….. 15


Rozdział II.
Rodzaje leasingu i ich charakterystyka

2.1. Leasing operacyjny ………..18
2.2. Leasing finansowy ………..20
2.3. Inne formy leasingu……….. 22
2.4. Wady i zalety leasingu……….. 23
2.4.1. Dla leasingodawcy……….. 23
2.4.2. Dla leasingobiorcy………..24


Rozdział III.
Charakterystyka transakcji leasingowych

3.1.Podmioty transakcji leasingowych ………..30
3.2.Przedmiot transakcji leasingowych……….. 30
3.3.Umowa leasingowa ………..31
3.4. Zakończenie umów leasingowych……….. 42


Rozdział IV
Zastosowanie leasingu w praktyc...

Czytaj więcej

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsiębiorstwa XYZ (producent pasztetów i konserw mięsnych)


Wstęp……….4

Rozdział I
Leasing w polskim systemie prawa

1.1 Rodzaje leasingu……….6
1.2 Podmioty leasingu……….17
1.3 Przedmioty umowy leasingu……….18
1.4 Umowa leasingu w polskim prawie……….19


Rozdział II
Źródła finansowania inwestycji małych i średnich firm

2.1 Sytuacja finansowa małych i średnich firm……….23
2.2 Wybór źródeł finansowania……….26
2.2.1 Źródła wewnętrzne……….27
2.2.2 Źródła zewnętrzne……….29
2.3 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków własnych……….32
2.4 Finansowanie działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitału niosącego ryzyko inwestycyjne dla inwestora……….33


Rozdział III
Charakterystyka firmy XYZ s.a.

3...

Czytaj więcej

Leasing źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.


Wstęp.

Rozdział I
Istota i źródła finansowania inwestycji.

1.1. Istota.
1.2. Źródła finansowania.
1.3. Finansowanie zewnętrzne wewnętrzne.


Rozdział II
Charakterystyka leasingu.

2.1. Pojęcie leasingu.
2.2. Leasing bezpośredni i pośredni.
2.3. Leasing operacyjny i finansowy.
2.4. Leasing zwrotny i odnawialny.


Rozdział III
Analiza finansowa leasingu.

3.1. Podmioty uczestniczące w leasingu.
3.2. Własność przedmiotu leasingu.
3.3. Używanie przedmiotu leasingu albo używanie i pobieranie pożytków.
3.4. Podstawa prawna leasingu w Polsce.
3.5. Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa.
3.6. Leasing a kredyt bankowy jako źródła finansowania inwestycji.
3.7...

Czytaj więcej

Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.

Wstęp……….5

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu

1. Historia i rozwój leasingu w Polsce……….. 7
2. Ekonomiczno-prawne aspekty leasingu……….. 11
3. Warunki umowy leasingowej……….. 26


Rozdział II
Prawna regulacja leasingu

1. Cywilno-prawna regulacja leasingu……….. 48
2. Leasing w ustawie o rachunkowości……….. 51
3. Leasing w prawie podatkowym……….. 80


Rozdział III
Analiza kierunków zmian na rynku leasingu w Polsce w latach 2008-2013

1. Analiza branży leasingu w Polsce……….. 86
2. Kierunki zmian legislacyjnych……….. 96
3. Perspektywy rozwoju leasingu w Polsce……….. 104


Zakończenie………. 111
Bibliografia………. 112
Akta prawne………. 117
Źródła internetowe………. 117
Spis rysunków………...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania działalności przeciębiorstwa.Wstęp……….4

Rozdział I
Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1. Źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa……….6
1.2. Finansowanie własne……….11
1.3. Finansowanie obce……….17


Rozdział II
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez leasing

2.1. Pojęcie i rodzaje leasingu……….30
2.2. Umowa leasingu – podmioty, przedmiot, warunki……….36
2.3. Leasing według prawa bilansowego……….53
2.4. Wady i zalety leasingu……….57


Rozdział III
Analiza leasingu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa „X”

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X”……….62
3.2. Wykorzystanie leasingu w przedsiębiorstwie „X”……….64


Zakończenie ……….82
Bibliograf...

Czytaj więcej

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym i księgowym.


Wstęp.

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu.

1.1. Charakterystyka leasingu.
1.1.1. Rodzaje leasingu.
1.1.2. Zalety i wady leasingu.
1.2. Charakterystyka leasingu finansowego.
1.2.1. Podmioty transakcji leasingu finansowego.
1.2.2. Przedmioty transakcji leasingu finansowego.
1.2.3. Umowa leasingu finansowego.

Rozdział II
Analiza leasingu finansowego według prawa bilansowego i podatkowego.

2.1. Leasing finansowy według prawa bilansowego.
2.1.1. Leasing finansowy u korzystającego.
2.1.2. Leasing finansowy u finansującego.
2.2. Leasing finansowy według prawa podatkowego.

Rozdział III
Ewidencja księgowowa leasingu na przykładzie firmy XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Leasing konsumencki.


Wstęp………3

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1 Pojęcie i przedmiot leasingu ………4
1.2 Rodzaje leasingu ………7
1.2.1 Leasing finansowy i operacyjny ………8
1.2.2 Leasing pośredni i bezpośredni……… 12
1.2.3 Inne rodzaje leasingu……… 12
1.3 Zalety i wady leasingu ………14


Rozdział 2
Uwarunkowania organizacyjne transakcji leasingowej.

2.1 Schemat transakcji leasingowej ………16
2.2 Uczestnicy transakcji leasingowej……… 18
2.3 Umowa leasingu – aspekty finansowe……… 21
2.3.1 Opłata wstępna ………22
2.3.2 Rata leasingowa ………23
2.3.3.Opłata końcowa……… 24
2.3.4.Depozyt gwarancyjny ………24


Rozdział 3
Leasing konsumencki a leasing dla firm.

3.1 Leasing konsumencki……… 26
3.2...

Czytaj więcej

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza rentowności leasingu i kredytu bankowego


Wstęp ………..4

Rozdział 1.
Charakterystyka leasingu, jego geneza i rozwój.

1.1 Geneza i rozwój leasingu w Polsce……….. 6
1.2 Definicja leasingu i jego istota……….. 8
1.3 Rodzaje leasingu oraz ich charakterystyka ………..11
1.4 Odmiany leasingu……….. 20
1.4.1 Refling ………..20
1.4.2 Clifing ………..20
1.4.3 Leasing tenencyjny……….. 21
1.5 Właściwości transakcji leasingowych ………..22
1.5.1 Podmioty transakcji leasingowych ………..23
1.5.2 Przedmioty umów leasingowych……….. 29
1.5.3 Podstawowe elementy umowy leasingowej i zasady jej funkcjonowania ………..30
1.6 Zalety i wady leasingu ………..33

Rozdział 2.
Rachunkowe, prawne i podatkowe aspekty leasingu.

2.1 Podatek dochodowy w leasingu operacyjnym ………..35

Czytaj więcej
Regulamin strony