Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA. 4.35/5 (43)


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r. w dwóch wariantach: wariant I – po dojsciu do emisji akcji serii E w maksymalnej wysokosci przy zalozeniu, ze cena emisyjna wynosi 18 zl, wariant II – srodki na planowane inwestycje spólka pozyskuje poprzez zaciagniecie zobowiazan dlugoterminowych (wielkosc środków jak w wariancie I).


Rozdzial 4
Charakterystyka i porównanie zmian w sytuacji majatkowej i finansowej spółki z uwzglednieniem przyjetych zalozen dla obydwu wariantów


Oceń