Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r. w dwóch wariantach: wariant I – po dojsciu do emisji akcji serii E w maksymalnej wysokosci przy zalozeniu, ze cena emisyjna wynosi 18 zl, wariant II – srodki na planowane inwestycje spólka pozyskuje poprzez zaciagniecie zobowiazan dlugoterminowych (wielkosc środków jak w wariancie I).


Rozdzial 4
Charakterystyka i porównanie zmian w sytuacji majatkowej i finansowej spółki z uwzglednieniem przyjetych zalozen dla obydwu wariantów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>