Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie XYZ 3.91/5 (11)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wprowadzenie
Geneza
Cel
Teza
Struktura pracy

Rozdział I
Analiza przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w branży medycznej

1.1 Harmonogramowanie zadań
1.2 Kwalifikacje pracowników
1.3 Szkolenia i ich rola
1.4 Jakość produktów
1.5 Outsourcing
1.6 Wsparcie informatyczne
1.7 Wsparcie rozwoju zrównoważonego


Rozdział II
Analiza przedsiębiorstwa XYZ S.A.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2 Struktura organizacyjna
2.3 Relacje pomiędzy jednostkami w przedsiębiorstwie
2.4 Identyfikacja procesów
2.5 Procesy w przedsiębiorstwie
2.5.1 Procesy podstawowe
2.5.2 Procesy pomocnicze
2.6 Mapowanie procesów
2.7 Zarządzanie procesami
2.7.1 Właściciele procesów
2.8 Proces przygotowania wyrobu finalnego
2.9 Infrastruktura
2.10 Tabor
2.11 Wsparcie informatyczne
2.12 Produkt finalny
2.13 Klienci
2.14 Rachunek kosztów logistycznych
2.15 Strategia przedsiębiorstwa
2.16 Strategie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
2.17 Zaimplementowane usługi outsourcingowe
2.18 Analiza SWOT/TOWS
2.19 Analiza ABC/XYZ
2.20 Diagnoza problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
2.21 Zarządzanie przez jakość
2.22 Konkluzje


Rozdział III
Usprawnienia w funkcjonowaniu XYZ S.A.

3.1 Potrzeba wprowadzenia usprawnień
3.2 Nowa koncepcja zarządzania wiedzą
3.2.1 Uzasadnienie
3.2.2 Opis
3.2.3 Metoda wdrożenia
3.2.4 Oczekiwane efekty
3.3 Zmiana modelu biznesowego
3.3.1 Uzasadnienie
3.3.2 Opis
3.3.3 Metoda wdrożenia
3.3.4 Oczekiwane efekty


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załącznik – zgoda przedsiębiorstwa
Streszczenie

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie