Analiza i ocena transportu międzynarodowego drogowego jako ogniwa łańcucha dostaw 4.53/5 (19)

5 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział I
Analiza transportu drogowego i logistyki

1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej………..6
1.2. Transport międzynarodowy ………..7
1.3. Charakterystyka transportu drogowego………..19
1.4. Ocena procesów transportowych z wykorzystaniem logistyki………..21
1.5. Klasyfikacja kanałów dystrybucji………..23

Rozdział II
Metodologia badań

2.1. Przedmiot i cel badań………..27
2.2. Problemy i hipotezy pracy………..28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………..29
2.4. Opis grupy badanej i terenu badań………..31

Rozdział III
Transport międzynarodowy drogowy jako ogniwo łańcucha.

3.1.1 Analiza i ocena badań………..33

Zakończenie………..43
Bibliografia………..44
Spis tabel………..46
Spis załączników………..47

Oceń