Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej


Wstęp………3
Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej………4

1. Istota i zakres kosztów………4
2. Klasyfikacja kosztów………9
3. Procedury obliczania kosztów………15
4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22
5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25


Rozdzial II.
Rodzaje rachunków kosztów………28

1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28
2. Rachunek kosztów plac i materialów………31
3. Rachunek kosztów wspólnych………33
4. Rachunek kosztów pelnych………35
5. Rachunek kosztów
zmiennych………38
6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42
8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami………45


Rozdzial III.
Badanie kosztów w XYZ………51

1. Charakterystyka XYZ ………51
2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania………57
3. Poziom i struktura kosztów
4. Interpretacja analizy kosztów
5. Wdrozenia w kopalni controllingu


Zakończenie………62
Literatura………63
Spis
tabel………65
Spis rysunków………66

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>