Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3
Rozdział I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej………4

1. Istota i zakres kosztów………4
2. Klasyfikacja kosztów………9
3. Procedury obliczania kosztów………15
4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22
5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25


Rozdział II.
Rodzaje rachunków kosztów………28

1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28
2. Rachunek kosztów plac i materialów………31
3. Rachunek kosztów wspólnych………33
4. Rachunek kosztów pelnych………35
5. Rachunek kosztów
zmiennych………38
6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42
8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami………45


Rozdział III.
Badanie kosztów w XYZ………51

1. Charakterystyka XYZ ………51
2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania………57
3. Poziom i struktura kosztów
4. Interpretacja analizy kosztów
5. Wdrozenia w kopalni controllingu


Zakończenie………62
Literatura………63
Spis
tabel………65
Spis rysunków………66