Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności zakładów azotowych w Puławach w latach 1997-2000 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 0 Przez administrator


Wprowadzenie………3

Rozdział I
Analiza przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów własnych przychodów i strat nadzwyczajnych.

1. Pojęcie przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów własnych przychodów i strat nadzwyczajnych ………18
2. Analiza przychodów i zysków nadzwyczajnych………34
3. Analiza kosztów własnych przychodów i strat nadzwyczajnych……….46


Rozdział II
Pojęcie i analiza wyniku finansowego.

1. Pojęcie wyniku finansowego i jego poziomy………60
2. Analiza wyniku finansowego………69


Rozdział III
Analiza rentowności.

1. Pojęcie rentowności i jej mierniki………79
2. Analiza rentowności przychodów………99
3. Analiza rentowności majątku………111
4. Analiza rentowności kapitału………120


Zakończenie………132
Spis wykorzystanej literatury………139
Spis tabel………144
Spis wykresów………145

Oceń