Biznes Plan otwarcia salonu odnowy biologicznej XYZ.


I. Streszczenie kierownicze..

1. Wprowadzenie………..4
2. Metodologia analiz………..4

II. Charakterystyka firmy

3. Podstawowe dane………..7
4. Forma organizacyjno prawna i stan wlasnosciowy podmiotu………..8
5. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa………..8
6. Ocena otoczenia, w którym przedsiebiorstwo bedzie funkcjonowac………..9
7. Podstawowy zakres działalnosci………..10
8. Branza podstawowa………..11
9. Zatrudnienie – pracownicy………..11
10. Opis majatku przedsiębiorstwa………..11

III. Strategia bazowa

11. Misja………..13
12. Wizja………..13
13. Cele………..13
14. Sposoby realizacji………..15
15. System wartosci………..15

IV. Produkt i usluga

16. Charakterystyka oferty ………..17
17. Charakterystyka konkurencji………..18
18. Okreslenie przewagi konkurencyjnej………..19

V. Rynek i marketing

19. Charakterystyka rynku ………..20
20. Charakterystyka produktu – uslugi……….. 20
21. Charakterystyka klientów ………..21
22. Analiza otoczenia konkurencyjnego wg. 5 sil Portera……….. 21
23. Elementy marketingu mix ………..25
24. Analiza – Macierz IFE ………..28
25. Analiza SWOT ………..30

VI. Zasoby kadrowe i system zarządzania

26. Zasoby ludzkie………..32
27. Kadra zarzadzajaca………..32
28. System naboru pracowników………..32
29. Polityka firmy wobec szkolen………..33
30. Funkcje i podzial obowiazków………..33
31. Wynagrodzenia pracowników………..35

VII. Inwestycje i kapitaly

32. Naklady i koszty uruchomienia działalnosci………..36
33. Miesieczne koszty prowadzenia działalnosci………..39

VIII. Czesc finansowa

1. Zalozenia planu inwestycyjnego………..41
2. Prognoza przychodów ………..41
3. Prognoza nakladów inwestycyjnych ………..41
4. Prognoza kosztów calkowitych działalności operacyjnej………..41
5. Harmonogram kredytu inwestycyjnego………..42
6. Prognoza zapotrzebowania na kapital obrotowy………..42
7. Rachunek zysków i strat………..43
8. Prognoza zestawienia przeplywów pienieznych ………..43
9. Bilans uproszczony………..44
10. Prognoza wskazników finansowych………..44
11. Ocena przedsiewziecia operacyjnego………..45
12. Analiza progu rentownosci………..45

IX. Podsumowanie ………..46

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>