Kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy


Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc


Zakończenie
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Źródła internetowe
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>