Nauczanie i wychowanie integracyjne jako aktualna potrzeba srodowiska. 4.22/5 (37)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Dziecko niepelnosprawne a
edukacja………8

1.Prawo dziecka do edukacji w Polsce i na swiecie………8
2.Ogólnopolski Program Organizacji Pozarzadowych:
„Dziecko niepelnosprawne w szkole masowej.”
………10
2.1. Zalozenia
programu………10
2.2. Organizacja nauczania.
………11
3.Wojewódzki program na rzecz poprawy warunków zycia
społecznego zawodowego osób niepełnosprawnych na
lata 1999 – 2003 ………12
3.1. Zalozenia dotyczace wyrównywania
szans w zakresię oswiaty………12


Rozdział II
Innowacja w zakresię nauczania
………15

1. Idea integracji – pojecie, modele i zalozenia………16
2. Warunki tworzenia grup
integracyjnych:………19
2.1. Zasady rekrutacji.
………21
2.2. Sklad
klasy………22
2.3. Prowadzenie zajęć przez dwóch
pedagogów………24
2.4. Ocena
inaczej………26


Rozdział III
Nauczanie dzieci w grupach zróznicowanych na
podstawie Samorzadowej Szkoly Podstawowej nr XXX w
XXX………29

1. Powstanie klas integracyjnych w województwie warminsko

mazurskim………30
2. Nauczanie zróznicowane w SSP nr XXX w
XXX………32
2.1. Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych
w poszczególnych
klasach………33
2.2. Wspólpraca szkoly z rodzicami i
instytucjami………34
2.3. Działania na rzecz integracji ze
spoleczenstwem………36


Rozdział IV
Metodologia badan
………38

1. Przedmiot badan, problemy i hipotezy
badawcze………38
2. Metody, techniki i narzedzia badan………39
3. Organizacja badan………40


Rozdział V
Efekty dzialan integracyjnych, w Samorzadowej
Szkole Podstawowej nr XXX w XXX, w opinii rodziców,
na podstawie badan wlasnych………42Podsumowanie………47
Bibliografia………52
Aneks

………54
Ankieta dla rodziców dzieci
zdrowych ;……… ; ; ; ; ; ;.55
Ankieta dla rodziców dzieci niepelnosprawnych ; ; ;……… ;..59

Oceń