Ocena diagnostyczna szlaku turystycznego Habsburgów

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
1.1. Turystyka w Wisle

1.2. Szlaki turystyczne i ich znaczenie kulturowe i dydaktyczne
1.3. Dlaczego Habsburgowie?


Rozdzial II
2.1. Okreslenie metody badawczej

2.2. Opis szlaku – badanie
2.3. Zalecenia zmian, wnioski


Rozdzial III
3.1. Okreslenie metody badawczej

3.2. Analiza SWOT i analiza potencjalu turystycznego Wisly
3.3. Wywiad z kierownikiem PTTK Wisla
3.4. Marketing szlaku
3.5. Co turysci wiedza o szlaku Habsburgów?
3.6. Zalecenia zmian, wnioski


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks I
Aneks II


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)