Ocena diagnostyczna szlaku turystycznego Habsburgów


Wstęp.

Rozdzial I
1.1. Turystyka w Wisle

1.2. Szlaki turystyczne i ich znaczenie kulturowe i dydaktyczne
1.3. Dlaczego Habsburgowie?


Rozdzial II
2.1. Okreslenie metody badawczej

2.2. Opis szlaku – badanie
2.3. Zalecenia zmian, wnioski


Rozdzial III
3.1. Okreslenie metody badawczej

3.2. Analiza SWOT i analiza potencjalu turystycznego Wisly
3.3. Wywiad z kierownikiem PTTK Wisla
3.4. Marketing szlaku
3.5. Co turysci wiedza o szlaku Habsburgów?
3.6. Zalecenia zmian, wnioski


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks I
Aneks II


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>