Opinie uczniów o zagrozeniu uzaleznieniem od substancji psychoaktywnych wśród mlodziezyWstęp…………2

Rodzial I
Problematyka uzaleznien od substancji psychoaktywnych w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Definicje najwazniejszych pojec: uzaleznienie, srodek psychoaktywny, opinia, mlodziez…………5
1.2. Alkohol – rys historyczny, podzial, przyczyny i skutki naduzywania…………10
1.3. Nikotyna – rys historyczny, sklad papierosa, skutki naduzywania…………17
1.4. Narkotyki – rys historyczny, podzial, przyczyny, dzialanie i skutki naduzywania…………21
1.5. Stan badan…………26


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne wlasnych badan.

2.1. Cel i przedmiot badan…………28
2.2. Problemy i hipotezy…………29
2.3. Zmienne i wskazniki…………32
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………34
2.5. Teren i organizacja badan, charakterystyka grupy badawczej…………37


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Stan wiedzy uczniów liceum na temat wpływu uzaleznien na zycie czlowieka…………39
3.2. Miejsca, w których mlodziez siega po substancje psychoaktywne, ich rodzaje i czestotliwosc…………47
3.3. Przyczyny siegania przez mlodziez licealna po srodki psychoaktywne…………53


Zakończenie…………58
Spis tabel i wykresów…………60
Aneks…………62
Bibliografia…………68
Streszczenie w jezyku obcym…………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>