Organizacja i funkcjonowanie TP S.A.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I.
Rodzaje i podstawy funkcjonowania spółek w Polsce………4

1. Pojęcie spółki i jej rodzaje………4
2. Spółka akcyjna jako przykład spółki prawa handlowego………8


Rozdział II.
Organizacja TP S.A. w latach 1992 – 1996………15

1. Powstanie przedsiębiorstwa………15
2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w spółce………19
3. Przedmiot i cel działalności spółki………44
4. Majątek spółki………47


Rozdział III.
Finansowanie działalności TP S.A. w latach 1992 – 1996………52

1. Źródła przychodów………52
2. Koszty prowadzonej działalności………62
3. Wynik finansowy na działalności gospodarczej………68
4. Prywatyzacja spółki jako źródło pozyskiwania środków………71


Zakończenie………78

Bibliografia………80

Spis tabel………81

Spis wykresów………82

Spis rysunków………83