Analiza zarządzania personelem w firmie X w latach 2000-2002.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Istota i cele funkcji personalnej

1. Istota, cele i fazy rozwoju funkcji personalnej
2. Uwarunkowania skutecznego zarządzania kadrami
3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej


Rozdział II
Elementy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie

1. Planowanie zatrudnienia
2. Prognozowanie i przegląd zasobów ludzkich
3. Rekrutacja i selekcja
4. Wynagrodzenie i system ocen
5. Kształtowanie i rozwój pracowników


Rozdział III
Analiza zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w latach 2000-2002

3.1. Krótka charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego
3.2. Analiza struktury zatrudnienia
3.3. Przebieg procesu rekrutacji i selekcji
3.4. Wynagradzanie i system ocen w firmie X


Rozdział IV
Próba oceny wykorzystania elementów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w latach 2000-2002

4.1. Ocena ogólna
4.2. Proponowane zmiany i usprawnienia


Zakończenie
Bibliografia
Załączniki