Postawy i oczekiwania mieszkańców domu pomocy społecznej wobec pielegniarki


Wstęp………4

Rozdzial I
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej

1.1. Domy Pomocy Spolecznej w kontekscie polityki społecznej państwa………5
1.2. Podstawy prawne działalności Domów Pomocy Spolecznej………7
1.3. Cele i zadania Domów Pomocy Spolecznej………10
1.4. Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug………13


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………17
2.2. Problemy badawcze………17
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze………18
2.4. Organizacja i przebieg badan………19


Rozdzial III
Działalność domu pomocy społecznej w X.

3.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki………21
3.2. Struktura organizacyjna domu………24
3.3. Działalność pielegniarek w zespole terapeutyczno – opiekunczym ………26
3.4. Formy terapii zajeciowej realizowane w placówce………28


Rozdzial IV
Postawy i oczekiwania mieszkańców domu pomocy społecznej wobec pielegniarki w świetle wyników badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji………40
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan………42


Podsumowanie. wnioski z badan………58
Bibliografia………62
Zalaczniki………65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>