Prace wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas I-III.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Cele edukacji ogólnotechnicznej w ksztalceniu zintegrowanym ………..7
1.2. Tresci edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas 1-3 ………..16
1.3. Metody, formy realizacji edukacji ogólnotechnicznej ………..18
1.4. Zadania wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej ………..21
1.5. Umiejetnosci technologiczne w tresciach programów ksztalcenia zintegrowanego………..25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………..29
2.2. Problemy i zadania badawcze ………..30
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze ………..31
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..34
2.5. Charakterystyka terenu i próby badawczej ………..35


Rozdzial 3.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych na temat pracy wytwórczej w edukacji wczesnoszkolnej

3.1. Opinie nauczycieli na temat pracy wytwórczej w edukacji wczesnoszkolnej na podstawie kwestionariusza ankiety ………..42
3.2. Obserwacja prac wytwórczych realizowanych na zajeciach w klasach 1-3 ………..55
3.3. Wypowiedzi rodziców na temat prac wytwórczych dzieci ………..103


Zakończenie ………..109
Bibliografia ………..111
Spis tabel ………..114
Spis zdjec ………..115
Spis wykresów ………..117
Aneks ………..118

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>