Przyczyny i skutki przemocy wobec kobiet.


Wstęp

Rozdzial I
Przemoc w rodzinie. skala zjawiska

1.1 Definicja pojecia przemocy
1.2 Charakterystyka przemocy domowej
1.3 Funkcje rodziny i ich zaburzenie jako źródłoprzemocy
1.4 Formy i rodzaje przemocy
1.5 Ofiary i sprawcy przemocy
1.6 Programy pomocy dla ofiar przemocy domowej


Rozdzial II
Kobieta jako ofiara przemocy

2.1 Przyczyny i skutki przemocy wobec kobiet
2.2 Gwalt jako jedno z glównych przestepstw seksualnych wobec kobiet
2.3 Przemoc fizyczna
2.4 Przemoc psychiczna
2.5 Prostytucja i handel kobietami
2.6 Molestowanie seksualne


Rozdzial III
Pomoc dla kobiet ulegajacych przemocy

3.1 Polityka państwa wobec zjawiska przemocy wobec kobiet
3.2 Krajowy program dzialan na rzecz kobiet – przemoc wobec kobiet
3.3 Przemoc domowa wobec kobiet jako zagadnienie w Unii Europejskiej


Rozdzial IV
Zalozenia metodologiczne

4.1 Przedmiot i cel badan
4.2 Problemy badawcze
4.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.4 Badania wlasne
4.5 Wnioski


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>