Kategoria Turystyka, Agroturystyka

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka badanego terenu

1.1Polozenie geograficzne
1.2 Ludnosc
1.3 Historia terenu
1.4 Zasoby przyrody

Rozdzial II.
Antropogeniczne cechy terenu

2.1 Walory antropogeniczne

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

3.1 Baza noclegowa
3.2 Baza gastronomiczna
3.2. Baza Komunikacyjna
3.2.1 Transport samochodowy
3.2.2 Transport morski
3.2.3 Transport kolejowy
3.2.4 Transport lotniczy
3.3 Infrastruktura okoloturystyczna – baza Turystyczna
3.3.1 Szlaki turystyczne
3.3.2 Osrodki Sportowo-Rekreacyjne
3.3.3 Imprezy turystyczne
3.3.6 Inne obiekty

Rozdzial IV.
Metodologia badan oceny bazy gastronomicznej i noclegowej wsi XXX

4...

Czytaj więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2
2. Walory turystyczne………3

2.1. Walory przyrodnicze………3
2.2. Historia Gminy Czernichów………11
2.3. Walory antropogeniczne………14 
Czytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I
Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych

Rozdzial II
Charakterystyka przyrodnicza gminy

1. Budowa geologiczna
2. Uksztaltowanie terenu
3. Wody powierzchniowe
4. Klimat
a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku
b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc dni slonecznych
c. Dlugosc zalegania pokrywy snieznej
d. Wiatr
5. Flora i fauna oraz ochrona srodowiska naturalnego

Rozdzial III
Walory antropogeniczne

Rozdzial IV
Zagospodarowanie turystyczne

– infrastruktura komunikacyjna
– baza noclegowa i gastronomiczna
– baza towarzyszaca

R...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.


Wstęp…….1

Rozdzial 1
Polozenie i rys historyczny

1.1 Polozenie geograficzne…….2
1.2 Rys historyczny…….5


Rozdzial 2
Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9
2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9
2.3 Gleby…….10
2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13

Rozdzial 3
Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu

3.1 Stosunki ludnosciowe…….16
3.2 Struktura gospodarki lokalnej…….19

Rozdzial 4
Zagospodarowanie badanego terenu

4.1 Struktura uzytkowania ziemi…….20
4.2 Uklad przestrzenny i charakter zabudowy…….20
4.3 Infrastruktura techniczna…….23
4.4 Polityka wladz lokalnych…….27

Rozdzial 5
Zagrozenia i ochrona srodowiska...

Czytaj więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.Wstęp…………….6

Rozdzial 1
Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty

1. Informacje ogólne………………8
1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8
1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10
1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12
1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12
1.2. Styl zycia……………16

Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18

1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane z sektorem turystyki……18
2.1. Niemiecka Centrala Turystyki i wybrani jej partnerzy….18
2.2. Instytucje zajmujace się badaniem rynku……..20
1. Targi turystyczne jako najistotniejsze wydarzenia branzowe……23
2...

Czytaj więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego

1.1 Ogólne pojecia………5
1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10
1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14
1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17
1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego

2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28
2.2 Infrastruktura turystyczna………29
2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38
2.4 Rejony najciekawsze turystycznie………43


Rozdzial 3.
Turystyka kfalifikowana w Wielkopolsce na przykładzie jezdziectwa

3...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych.

1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7
2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25
3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27
4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31
5. Produkt turystyczny i jego struktura………36
6. Promocja jako narzedzie marketingu……… 38


Rozdzial II.
Charakterystyka biuro podrózy XYZ

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa turystycznego………42
2. Opis działalności XYZ………43
3. Misja i cele………45
4. Rynek turystyczny w Polsce i obslugiwane segmenty………45


Rozdzial III.
Reklama w działalności XYZ w sezonie 2006/...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu.

1.1. Agroturystyka i jej cechy………5
1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11
1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21

Rozdzial II
Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim.

2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29
2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38
2.3. Oferta i promocja gospodarstw agroturystycznych w powiecie grajewskim………46

Rozdzial III
Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wybranych przypadków

3.1. Gospodarstwo agroturystyczne XYZ w XYZ………50
3.2. Gospodarstwo agroturystyczne „XYZ” w XYZ………52
3.3. Gospodarstwo agroturystyczne F...

Czytaj więcej

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka srodowiska geograficznego

1.1 Historia Egiptu
1.2 Polozenie geograficzne państwa
1.3 Srodowisko naturalne
1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu
1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne
1.6 Swiat roslinny i zwierzecy


Rozdzial II
Atrakcyjność kulturowa Egiptu

2.1 Pojecie atrakcji turystycznych
2.2 Najczesciej odwiedzane miejsca
2.3 Tradycje i obyczaje


Rozdzial III
Analiza, ocena i wnioski badan ankietowych

3.1 Cel, zakres, teren i metody badan ankietowych
3.2 Analiza badan na wykresach
3.3 Wnioski wynikajace z badan
3.4 Propozycja wycieczki objazdowej dla Polaków


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis zalaczników


 
Czytaj więcej

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce

1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5
1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16
1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22


Rozdzial II
Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa

2.1 Produkty i formy turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….26
2.2 Wspólczesne kompleksy uzdrowiskowe wellness i………. Spa 31
2.3 Zakres i jakosc usług w turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa………. 34


Rozdzial III
Hotel SPA XYZ 47

3.1. Charakterystyka funkcjonowania hotelu SPA XYZ ……….47
3.2...

Czytaj więcej

Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych.


Wstęp, Cel pracy……….4

Rozdzial I
Biuro podrózy

1.1.Definicja biura podrózy ……….6
1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11
1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18

Rozdzial II
Produkt turystyczny

2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21
2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. ……….23

Rozdzial III
Działalność biur podrózy w Polsce

3.1.Rozmieszczenie podmiotów turystycznych w Polsce.
3.2. Popyt na usługi biur podrózy………. 35
3.3. Struktura usług swiadczonych przez biura podrózy ……….35
3.4. Podaz usług biur podrózy ……….37
3.5. Przychody biur podrózy ……….38
3.6. Zatrudnienie i wynagrodzenia………. 40

Rozdzial IV
Zagraniczne impre...

Czytaj więcej

Rola wydarzen kulturalnych w promocji Polski.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Teorie komunikowania miedzynarodowego i miedzykulturowego

1. Komunikowanie – próba wyjasnienia pojecia ……….6
2. Komunikowanie miedzykulturowe………. 8
2.1. Teorie komunikowania miedzykulturowego………. 12
3. Komunikowanie międzynarodowe ……….13
3.1. Poziomy komunikacji miedzynarodowej ……….15
3.2. Narzedzia komunikowania miedzynarodowego………. 17
3.3 Bariery w komunikacji miedzykulturowej i miedzynarodowej ……….19

Rozdzial II
Dyplomacja publiczna i międzynarodowe public relations

1. Dyplomacja publiczna ……….25
1.1. Podmioty dyplomacji publicznej………. 28
1.2. Wymiary dyplomacji publicznej………. 28
2. Międzynarodowe public relations………. 29
3...

Czytaj więcej

Zabytki Sakralne Tarnowa.


Wstęp
Cel i zakres pracy
1. Historia Tarnowa
2. Bazylika Mniejsza (Katedra)

2.1 Historia Katedry
2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki
2.3 Wnetrze Bazyliki
2.3.1 Przedsionek Poludniowy
2.3.2. Nawa poludniowa
2.3.3 Pomniki Nagrobne
2.3.4 Epitafia
2.3.4 Kruchta pod wieza
2.3.5 Nawa Glówna
2.3.6 Prezbiterium
2.3.7 Nawa Pólnocna
2.3.8 Przedsionek pólnocny
2.3.9 Podziemia i skarbiec
3. Kosciól pod wezwaniem Najswietszej Maryi Panny Wniebowzietej

3.1 Oltarz glówny
3.2 Oltarze boczne
3.3 Pozostale wyposazenie
4. Kosciól p. w. Sw. Trójcy
5. Kosciól i klasztor OO. Bernardynów

5.1 Dawny kosciól i klasztor OO. Bernardynów


 
Czytaj więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.


Wprowadzenie……….3

I Rozdzial

Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce

1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4
1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9
1.3. Historia i rozwój motocykla……….11
1.4 Typy motocykli……….21

II Rozdzial
Organizacja turystyki w Polsce

2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Polsce……….31
2.2. Zloty i rajdy a turystyka indywidualna……….42
2.3. Targi, bazary i gieldy motocyklowe……….51
2.4 Terminologia oraz nazewnictwo uzywane przez czlonków klubów motocyklowych……….58

III Rozdzial
Turystyka w praktyce

3.1. Wyposazenie turysty i motocykla……….62
3.2...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej.


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy problematyki badan

1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5
1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10
1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.1. Definicje i rodzaje turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.2. Rower jako atrakcyjny srodek lokomocji……… 17
1.3.3. Specyficzne walory i cechy turystyki rowerowej……… 19
1.3.4. Rowerowe szlaki turystyczne ……… 24

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……… 31
2.2. Metody i techniki badan zastosowane w pracy……… 31
2.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony