Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Cele i zakres analizy finansowej

1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7
1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12
1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12
1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14
1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17
1.3. Źródła analizy finansowej ……….18


Rozdzial II.
Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych

2.1. Charakterystyka ogólna ……….29
2.2. Wskazniki rentownosci ……….31
2.3. Wskazniki plynnosci finansowej………. 34
2.4. Wskazniki zadluzenia………. 38
2.5. Wskazniki efektywnosci………. 39


Rozdzial III.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka firmy……….43
3.2. Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego firmy ……….45
3.3. Analiza sytuacji finansowo – prawnej przedsiębiorstwa ……….52


Rozdzial IV.
Analiza finansowa

4.1. Wartosci srednie produkcji ……….57
4.2. Popyt, produkcja, sprzedaz i koszty ……….59
4.3. Zestawienie kosztów działalności ……….61
4.4. Analiza szans i zagrozen ………. 65
4.5. Rachunek zysków i strat ……….67
4.6. Efektywność inwestycji ……….74
4.7. Zestawienie bilansowe ………. 77
4.8. Zestawienie przeplywów pienieznych………. 79


Zakończenie ……….81
Bibliografia………. 83
Spis tabel ………. 85
Spis wykresów ……….87

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>