Bajkoterapia wieku wczesnoszkolnego. 5/5 (1)

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I.
Leczenie poprzez bajkę

1.1. Redukcja strachu i lęku……….. 5
1.2. Baśnie i bajki terapeutyczne w redukcji lęków ………..11


Rozdział II.
Wspomaganie terapii poprzez bajkę

2.1. Bajkoterapia – nowa metoda stosowana w terapii……….. 20
2.2. Biblioterapia jako metoda psychoterapeutyczna ………..27


Rozdział III.
Korzyści wynikające z bajkoterapii

3.1. Wsparcie dziecka poprzez bajkę ………..34
3.2. Znaczenie bajki i baśni w życiu dziecka ………..36


Rozdział IV.
Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami bajkoterapii

Zakończenie ………..43
Bibliografia……….. 45

Oceń