Czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – (lokal mieszkalny spółdzielczy z księgą wieczystą) 4.42/5 (24)

3 marca 2019 Wyłączone Przez administrator


Wstęp……….4


1. Spółdzielnia mieszkaniowa, jako podmiot prawa……….8
2. Pojęcie lokalu spółdzielczego……….13
3. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu……….17
4. Zasady zawierania umów w pośrednictwie nieruchomościami……….22
5. Uprawnienia pośrednika nieruchomościami w zakresie umownym……….29


Podsumowanie……….38
Bibliografia……….41

Oceń