Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego.


1. Wstęp………..4

2. Cel i zakres pracy……….. 6

3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7

3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej
3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9
3.3. Zasady oceny zgodnosci środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11
3.4. Narzedzia wspomagajace dobór środków ochrony indywidualnej………..19
3.5. Zastosowanie znaków bezpieczenstwa na stanowiskach pracy……….. 21


4. Dobór środków ochrony indywidualnej przy zagrozeniach elektrycznych

4.1. Oddzialywanie pradu elektrycznego na organizm ludzki ………..23
4.2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym ………..29
4.3. Środki ochrony indywidualnej dla zagrozen niskiego i sredniego napiecia……….. 32
4.3.1. Rekawice elektroizolacyjne ………..32
4.3.2. Obuwie elektroizolacyjne……….. 35
4.3.3. Sprzet ochrony oczu i twarzy chroniacy przed lukiem powstajacym przy zwarciu elektrycznym……….. 38
4.3.4. Helmy ochronne ………..38


5. Ocena ryzyka zawodowego

5.1. Ocena ryzyka ………..39
5.1.1. Definicje ………..39
5.1.2. Cele oceny ryzyka ………..41
5.1.3. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego……….. 42
5.1.3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego ………..44
5.1.4. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego……….. 50
5.2. Metody oceny ryzyka zawodowego……….. 50
5.2.1. Metoda ogólna wg normy PN – N – 18002 ………..51
5.2.2. Wstępna analiza zagrozen PHA – Preliminary Hazard Analysis……….. 55
5.2.3 Wskaznik Ryzyka RISK SCORE ………..57
5.2.4. Metoda pieciu kroków ………..59
5.2.5. Wskaznik Ryzyka 555 wg Iwony Romanowskiej- Slomki i Adama Slomki……….. 61
5.2.6. Graf Ryzyka wg normy DIN V 19250……….. 63


6. Badania wlasne

6.1. Ogólne informacje dotyczace spólki ………..66
6.1.1. Opis działalności gospodarczej ………..66
6.1.2. Historia Spólki ………..66
6.1.3. Sprzedaz uslug ………..67
6.1.4. Jakość usług Spólki……….. 68
6.1.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi ………..69
6.1.6. Marketing Spólki ………..70
6.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………..71
6.1.8. Środki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze……….. 71
6.2. Ocena ryzyka zawodowego ………..72
6.2.1. Charakterystyka stanowiska pracy ………..73
6.2.2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku elektryka pomiarowca……….. 76
6.2.3. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego……….. 76
6.2.4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy – Elektromonter – pomiarowiec Serwisu Pomiarowego i Diagnostyki ………..80
6.2.5. Wartosciowanie ryzyka zawodowego……….. 84


Zakończenie ………..87
Wnioski ………..89
Bibliografia ………..90
Spis tabel ………..93
Spis rysunków……….. 94

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>