Jak wyjsc z sytuacji stresowej

Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie stresu i jego rodzaje………5

1. Stres jako reakcja na wymagania stawiane organizmowi………18
1.1. Stres biologiczny………18
1.2. Stres psychologiczny………26
2. Stres jako uklad warunków stanowiacych obciazenie czlowieka………30
2.1. Zawód jako źródłostresu………35
2.2. Wydarzenia zyciowe jako źródłostresu………37
3. Stres jako specyficzny typ relacji czlowiek – srodowisko………41
4. Co to jest stres. Krótkie podsumowanie………53
5. Czy musimy bac się stresu?………54


Rozdzial II.
Badania nad stresem 56

1. Eksperymenty przeprowadzone przez A. Monata, J. R. Averillla I R. S. Lazarusa
………56


Rozdzial III.
Wpływ stresu na psychike………66

1. Stres a podatnosc na choroby somatyczne………76
2. Stres a nerwice………80


Rozdzial IV.
Odpornosc na stres………83

1. Temperament jako wyznacznik odpornosci czlowieka na stres………83
2. Genetyczne podstawy odpornosci………85


Rozdzial V.
Jak ludzie radza sobie ze stresem………88

1. Typowe sposoby radzenia sobie ze stresem………94
2 Sposoby radzenia sobie ze stresem w ujęciu R. Lazarusa………97
3. Sposoby radzenia sobie z przewleklym stresem………102
4. Radzenie sobie z ostrym stresem………107
5. Niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie ze stresem………111


Bibliografia………134
Wykaz tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>