Mediacje i negocjacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów na rynku ubezpieczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Mediacje i negocjacje jako forma alternatywnego rozwiązywania sporów

1. Istota mediacji i negocjacji
2. Proces negocjacji
3. Zasady postępowania mediacyjnego

Rozdział II
Krajowy rynek ubezpieczeń

1. Istota ubezpieczeń
2. Likwidacja szkód
3. Nadzór ubezpieczeń i Rzecznik Finansowy

Rozdział III
Negocjacje z klientami w procesie likwidacji szkód

1. Negocjacje w likwidacji uproszczonej
2. Negocjacje przy rozpatrywaniu reklamacji

Rozdział IV
Mediacja jako efektywny sposób rozwiązywania sporów klientów usług ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń

1. Centrum mediacji Sadu Polubownego przy KNF
2. Koncyliacja na przykładzie Rzecznika Finansowego
3. Rynek ubezpieczeń przyjazny mediacji

Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.