Najczesciej spotykane trudnosci w pracy pedagoga w szkole podstawowej.


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Pedagog szkolny w szkole podstawowej.

1.1 Zawód pedagoga szkolnego w świetle literatury przedmiotu………..8
1.2 Rola pedagoga w srodowisku szkolnym………..12
1.3 Pozadane cechy osobowosci pedagoga szkolnego………..16
1.4 Organizacja pracy pedagoga szkolnego………..19


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

2.1 Cel i przedmiot badan………..22
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………..23
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..25
2.4 Organizacja i przebieg badan………..29


Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1 Analiza wyników kwestionariusza ankiety………..31
3.2 W świetle przeprowadzonej analizy dokumentacji………..46
3.3 Wnioski z badan………..47

Zakończenie………..48
Bibliografia………..50
Aneks………..52

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>