Postawy malzonków wobec pieniedzy jako predykator ich satysfakcji z malzenstwa


Wstęp

Rozdzial 1.
Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Pojecie postaw wobec pieniedzy ………….8
1.2. Typy i profile postaw wobec pieniedzy ………….11
1.3. Malzenstwo jako podmiot badan ………….14
1.4. Czynniki wewnetrzne i zewnetrzne wpływajace na funkcjonowanie zwiazku malzenskiego…. 20
1.5. Pieniadze jako predykator postaw malzonków w zwiazku malzenskim ………….26


Rozdzial 2.
Problematyka i metoda badan

2.1. Problemy i hipotezy badawcze…………. 31
2.2. Zmienne i techniki badan ………….33
2.3. Miejsce i przebieg badan ………….36
2.4. Osoby badane ………….37


Rozdzial 3.
Prezentacja i analiza wyników badan

3.1. Analiza wyników statystyk opisowych…………. 40
3.1.1. Satysfakcja z malzenstwa…………. 40
3.1.2. Postawy wobec pieniedzy ………….44
3.2. Satysfakcja z malzenstwa i postawy wobec pieniedzy w aspekcie plci osób badanych, ich wieku i wyksztalcenia ………….47
3.3. Satysfakcja z malzenstwa i postawy wobec pieniedzy w aspekcie sytuacji rodzinnej badanych: liczby posiadanych dzieci i dlugosci stazu malzenskiego ………….51
3.4. Satysfakcja z malzenstwa i postawy wobec pieniedzy w aspekcie poziomu dochodów osób badanych ………….53
3.5. Satysfakcja z malzenstwa a postawy wobec pieniedzy ………….53
3.6. Satysfakcja z malzenstwa a zgodnosc postaw malzonków wobec pieniedzy ………….55


Podsumowanie ………….57
Bibliografia ………….60
Spis tabel ………….62


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>