Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o. 3.82/5 (17)


Wstęp……….4

Rozdział 1.
Istota procesów logistycznych w świetle literatury.

1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych……….6
1.2. Podejście procesowe……….10
1.2.1. Lancach logistyczny……….14
1.3. Podejście systemowe ……….16
1.4. Miary procesów logistycznych ……….22


Rozdział 2.
Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

2.1. Przedsiębiorstwo – pojęcie i istota ……….27
2.2. Logistyka procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ……….29
2.3. Zarządzanie procesami logistycznymi ……….33
2.4. Procesy zaopatrzenia ……….34
2.4.1. Procesy magazynowania i transportu wewnętrznego
2.5. Procesy produkcji ……….39
2.6. Logistyka procesów dystrybucji ……….43
2.7. Obsługa klienta ……….45
2.7.1. Obsługa klienta jako czynność logistyczna ……….46
2.7.2. Obsługa klienta jako standard ……….49
2.7.3. Obsługa klienta jako filozofia ……….50


Rozdział 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ Sp. z. o. o. w Legnicy.

3.1. Geneza i rozwój firmy XYZ sp. z. o. o. w Polsce ……….52
3.2. XYZ Sp. z o.o. w Legnicy ……….53
3.3. Struktura asortymentowa produktu i produkcji ……….53
3.4. Struktura systemu i procesu produkcyjnego w Zakładzie nr 2 –XYZ Sp. z o.o. ……….54
3.5. Struktura organizacyjna firmy ……….58
3.6. System zarządzania jakością ……….60
3.7. Zintegrowany system zarządzania klasy ERP ……….62
3.8. Polityka ochrony środowiska ……….62


Rozdział 4.
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o. w Legnicy

4.1. Logistyka procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie XYZ ……….63
4.2. Logistyka procesu produkcji w przedsiębiorstwie ……….66
4.3. Logistyka procesu dystrybucji ……….68
4.4. Logistyczna obsługa klienta w XYZ Sp. z o.o. ……….70
4.5. Proces przepływu informacji w XYZ Sp. z o.o. ……….71
4.6. Podsumowanie i wnioski z badan ……….74


Zakończenie ……….76
Bibliografia ……….78
Spis tabel ……….82
Spis rysunków ……….82
Spis fotografii ……….83

Oceń