Rola wnuków w przezywaniu trzeciego wieku

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie rodziny w świetle literatury.

1.1 Pojecie i funkcje rodziny………7
1.2 Przemiany rodziny na przestrzeni wieków………11

Rozdzial 2.
Rola babci i dziadka w życiu wnuków.

2.1 Rola babci i dziadka w opiece nad wnukami oraz w rodzinie………17
2.2 Wiezi uczuciowe miedzy dziadkami a wnukami………22
2.3 Rola wnuków w przezywaniu trzeciego wieku………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan………31
3.2 Problemy badawcze………36
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………37
3.4 Organizacja i przebieg badan………44

Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja badan wlasnych.

4.1 Zaangazowanie w opieke, wychowanie i kontakty z wnukami………45
4.2 Wartosci wynikajace z pelnienia roli babci badz dziadka………61

Zakończenie………73
Streszczenie………75
Abstract………75
Bibliografia………76
Aneks………79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>