Ryzyko dysleksji u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska dysleksji

1.1. Definicje i typy dysleksji……….. 7
1.2. Wybrane koncepcje etiologiczne zaburzen typu dyslektycznego……….. 11
1.3. Objawy dysleksji u dzieci i doroslych ………..16
1.4. Sposoby diagnozowania dysleksji ………..19

Rozdzial II
Rozwój mowy i jezyka dziecka

2.1. Warunki kształtowania się mowy……….. 23
2.2. Zaburzenia rozwoju mowy – charakterystyka ………..27
2.3. Wpływ wad wymowy na proces czytania i pisania………..32

Rozdzial III
Dziecko z grupy ryzyka dysleksji

3.1. Pojecie ryzyka dysleksji ………..36
3.2. Objawy ryzyka dysleksji ………..37
3.3. Znaczenie wczesnego rozpoznania dysleksji ………..39
3.4. Sposoby rozpoznawania ryzyka dysleksji ………..41
3.5. Ryzyko dysleksji a zaburzenia rozwoju mowy ………..46

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1 Cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………..48
4.2. Charakterystyka metod, technik i narzedzi badawczych ………..48
4.3. Organizacja i przebieg badan. Charakterystyka grupy badawczej ………..50

Rozdzial V
Wyniki badan wlasnych – analiza

5.1 Rodzaj i zakres zaburzen rozwoju psychoruchowego u uczniów z wadami wymowy……….. 52
5.1.1. Zaburzenia w zakresię motoryki ………..52
5.1.2. Zaburzenia percepcji wzrokowej ………..53
5.1.3. Zaburzenia rozwoju sfery jezykowej……….. 54
5.1.4. Zaburzenia w obszarze koncentracji uwagi………..55
5.1.5. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego a wady wymowy ………..57
5.2. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego uczniów badanych na podstawie profilu ogólnego SRD………… 59

Zakończenie ………..66
Bibliografia ………..68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>