Społeczne uwarunkowania przejawów buntu młodzieży w gimnazjach.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Spoleczenstwo i jego wymagania w stosunku do mlodziezy

1.1.Spoleczenstwo Polskie i jego organizacja i zasady funkcjonowania……….. 6
1.2. Wymagania spoleczenstwa dotyczace przestrzegania prawa, norm moralnych……….. 7
1.3. Obowiazek pracy dla wspólnego dobra……….. 14
1.4. Obowiazek ksztalcenia się (obowiazek szkolny) jak przygotowanie do przyszlej pracy zawodowej………… 21
1.5. Obowiazek w sluzbie ojczyzny ………..22

Rozdzial II
Przyczyny i formy buntu młodzieży w gimnazjum

2.1. Okres dojrzewania i jego specyfika……….. 25
2.2. Specyfika buntu w okresie dorastania……….. 30
2.3.Trudne wymagania szkolne stawiane przez spoleczenstwo……….. 35

Rozdzial III
Cele i metody badan

3.1. Metody i techniki badan naukowych stosowanych w pedagogice……….. 36
3.2. Charakterystyka trenów badan oraz grupy badawczej ………..46
3.3. Przedmiot badan ………..47
3.4. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 48
3.5. Metody badan stosowane w pracy ………..51
3.6. Synteza wyników przeprowadzonych badan……….. 52

Wnioski……….. 55

Bibliografia……….. 56


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>