Udział srodowiska domowego dziecka przedszkolnego w jego usprawnianiu praktycznym.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Wspólczesne pojecie opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym

1.1 Aspekt opieki nad dzieckiem w literaturze przedmiotu ……….6
1.2 Rola rodziców w procesię nabywania umiejetnosci praktycznych dziecka ……….9
1.2.1 Nauka czynnosci praktycznych w warunkach domowych………. 10
1.3 Adekwatny, psychomotoryczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym………. 12


Rozdzial II.
Nabywanie umiejetnosci praktycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym

2.1 Proces nabywania wiedzy praktycznej w świetle literatury………. 14
2.2 Pojecie umiejetnosci praktycznych a samoobsluga………. 16
2.3 Kształtowanie czynnosci samoobslugowych u dzieci………. 19
2.4 Opanowanie czynnosci samoobslugowych przez dziecko i jego źródła ……….21
2.5 Wspieranie czynnosci samoobslugowych u dzieci w wieku przedszkolnym………. 23
2.6 Idealne wzorce w procesię uczenia dziecka czynnosci praktycznych ……….24


Rozdzial III.
Wspólczesny model rodziny, jako wyznacznik, jakosci w procesię nabywania umiejetnosci praktycznych przez dziecko

3.1 Model wspólczesnej rodziny………. 26
3.2 Wspólbycie dzieci i doroslych, jako warunek nasladownictwa ……….27
3.3 Znaczenie i rola komunikacji wewnatrzrodzinnej i dialogu w życiu poznawczym malego dziecka i jej wpływ na ksztaltowanie umiejetnosci praktycznych ……….29
3.4 Prawidlowe wzorce kształtowania czynnosci samoobslugowych dziecka………. 31


Rozdzial IV.
Zalozenia metodologiczne

4.1 Cel, przedmiot badan i problemy badawcze………. 32
4.2 Hipotezy robocze oraz zmienne i wskazniki ……….36
4.3 Metody, techniki i narzedzia badan ……….39
4.4 Teren, zakres i organizacja badan ……….42
4.5 Grupa badawcza………. 45


Rozdzial V.
Analiza wyników wlasnych badan

5.1 Znaczenie nabywania umiejetnosci praktycznych przez dziecko w opinii rodziców ……….48
5.2 Stopien ingerencji rodziców w zdobywanie umiejetnosci praktycznych dziecka ……….49
5.3 Sposoby zdobywania czynnosci praktycznych przez dziecko – wspólpraca dziecka z rodzicami ……….52
5.4 Interakcje sprzyjajace rozwojowi czynnosci samoobslugowych u dzieci w wieku przedszkolnym………. 55
5.5 Rola przedszkola w zdobywaniu przez dziecko umiejetnosci praktycznych ……….56


Podsumowanie badan………. 58
Bibliografia………. 60
Spis tabele i wykresów……….61
Zalaczniki………. 62

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>