Wpływ nieprawidlowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na wystepowanie leku u dzieci w wieku szkolnym


Wstęp………3

Rozdzial I
1.Nieprawidlowe postawy rodzicielskie i style wychowawcze……….5

1.1.Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe. Definicja rodziny……….5
1.2.Znaczenie postaw rodzicielskich. Definicja i typologia postaw rodzicielskich……….8
1.2.1.Postawy rodzicielskie prawidlowe krótka charakterystyka……….13
1.2.2.Niewlasciwe postawy rodzicielskie……….16
1.2.3.Źródła postaw rodzicielskich……….19
1.2.4.Podsumowanie………22
1.3.Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie……….23

Rozdzial II
2.Lek u dzieci w wieku szkolnym………33

2.1.Definicja leku……….33
2.1.2.Rodzaje i odmiany leku……….37
2.2.Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania leku dziecka……….40
2.3.Wpływ wlasciwosci psychicznych rodziców na rozwój leku u dziecka……….42
2.4.Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych na lek……….44
2.5.Wpływ kary na rozwój leku u dzieci……….46
2.6.Zwiazek lekliwosci z niesmialoscia……….48


Rozdzial III
3.Rozdzial metodologiczny. Strategia badan wlasnych……….50

3.1.Problem, pytania i hipotezy badawcze……….50
3.2.Metody i procedura badan……….52
3.3.Badane osoby……….55


Rozdzial IV
4.Badania wlasne……….56

4.1.Inwentarz Stanu i Cechy Leku /ISCL STAI……….56
4.2.Kwestionariusz Barbary Harwas-Napieraly……….58
4.3.Kwestionariusz niedokonczonych zdan……….66
4.4.Kwestionariusz dla rodziców Marii Ziemskiej……….72


Wnioski………81
Bibliografia………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>