Wypalenie zawodowe nauczycieli


Wstęp………..5

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe nauczycieli w świetle analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej

1. Objawy wypalenia zawodowego ……….. 7
2. Przebieg procesu wypalenia zawodowego ……….. 8
3. Przyczyny wypalenia zawodowego ……….. 9
4. Praca jako źródłostresu ……….. 11
5. Cechy osobowosci pedagogów specjalnych ……….. 13
6. Psychologiczne trudnosci i zadania nauczycieli ……….. 14
7. Zjawisko empatii w relacjach nauczyciel-uczen……….. 16


Rozdzial II.
Stres w zawodzie nauczycielskim

1.Nastepstwa stresu zawodowego ……….. 26
2.Charakterystyka profesji pomocowych ……….. 27
3.Rola oraz specyfika pracy nauczyciela ……….. 29
4.Wpływ obciazen zawodowych na prace pedagoga ……….. 31
5 Kompetencje nauczyciela stymulujacego i wspierajacego rozwój uczniów w wychowaniu przedszkolnym ……….. 32
6. Postawy nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych w srodowisku przedszkolnym ……….. 34
7. Odchylenia od normy u dzieci warunkujace specyfike pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej ……….. 35
8. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedszkoli……….. 37
9. Cele, zalozenia oraz formy integracji przedszkolnej ……….. 38


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

1. Cel i przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze……….. 43
2. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy ……….. 45
3. Charakterystyka terenu oraz osób badanych ……….. 49
4. Organizacja i przebieg badan……….. 51


Rozdzial IV
1.Analiza wyników wlasnych ……….. 53

Zakończenie i wnioski ……….. 58
Bibliografia……….. 62
Źródła internetowe ……….. 63
Spis tabel ……….. 64
Narzedzia badawcze ……….. 65


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>