Zachowania prospołeczne dzieci w pierwszej klasię szkoly podstawowej a czynniki je determinujace


Wstęp.

Rozdzial I.
Analiza literatury przedmiotu

1.1 Objasnienie podstawowych pojec: zachowania prospołeczne, altruizm, empatia
1.2 Geneza zachowan prospolecznych…………9
1.3 Motywy czynnosci prospolecznych………… 21


Rozdzial II.
Zjawisko prospolecznosci dzieci w mlodszym wieku szkolnym

2.1 Wpływ szkolnej grupy rówiesniczej na zachowania prospołeczne dzieci………… 28
2.2 Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka …………33
2.3 Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka …………36
2.3.1 O potrzebie milosci………… 37
2.3.2 O potrzebie bezpieczenstwa………… 38
2.3.2 O potrzebie uznania …………39
2.4 Wpływ mediów na zachowania prospołeczne dzieci………… 40


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan …………46
3.2 Problemy i hipotezy badawcze …………47
3.3 Zmienne i ich wskazniki …………50
3.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 52
3.5 Zakres i teren badan …………58
3.6 Organizacja procesu badawczego …………59


Zakończenie.
Bibliografia


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>