Tematy Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem


1. Wstęp………4

2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8

a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9
b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9
c) Faza trzeciorzedowa………9


3. Modele profilaktyki………10

a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11
b) Model edukacji humanistycznej………11
c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11
d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12
e) Model form alternatywnych………12
f) Model promocji zdrowia………12


4. Ogólne wiadomosci o alkoholu………14

a) Historia spoleczno – kulturowa alkoholizmu………14
b) Srodowisko subkultury alkoholików………21
c) Zatrucia alkoholowe………23
d) Motywy picia napojów alkoholowych………26
e) Czynniki wpływajace na rozwój uzaleznienia od alkoholu………26
f) Naduzywanie alkoholu………30


5. Leki i alkohol………32

6. Wyszukiwanie i rozpoznawanie osób z problemem alkoholowym………34

7. Problemy zdrowotne jako skutki nadmiernego spozywania alkoholu………48

a) Powiklania somatyczne………48
e) Ciaza i plód………56
f) Zaburzenia funkcji seksualnych……….58
b) Powiklania psychiatryczne………60
c) Obrazy neurologiczne skutków przewleklego alkoholizmu………62
d) Genetyczne uwarunkowania tolerancji na alkohol………63


8. Czym jest alkoholizm a czym pijanstwo………64

9.Typologie alkoholizmu……….66

a) Typ alkoholizmu wg. Cloningera………66
b) Typ alkoholizmu wg. Zuckera………67
c) Typ alkoholizmu wg.Lesha………67
d) Typ alkoholizmu wg. Babora………68


10. Fazy alkoholizmu………69

a) Fazy alkoholizmu wg Jellinka………69
b) Fazy alkoholizmu wg Dick Selvig i Don Riley………70


11. Alkoholizm i problemy z nim zwiazane……….72

a) Naduzywanie alkoholu w rodzinie………73
b) Naduzywanie alkoholu w miejscu pracy………74
c) Naduzywanie alkoholu w towarzystwie………76


12. Problemy diagnostyczne spotykane u osób uzaleznionych od alkoholu………78

13. Leczenie osób naduzywajacych alkoholu………82

a) Farmakologiczne metody leczenia………82
b) Psychologiczne metody leczenia………84


14. Fazy powrotu do zdrowia wg modelu procesu zdrowienia………86

15. Dieta a proces zdrowienia osób naduzywajacych alkoholu……….88

16. Co rozumiemy przez tzw. ,,wspóluzaleznienie”………90

17. Programy profilaktyczne dla alkoholików………93

18. Miejsce telefonu zaufania w profilaktyce patologii społecznej………97

19. Samopomoc dla osób uzaleznionych od alkoholu………104

a) Znaczenie grup Anonimowych Alkoholików………105
b) Zasada Dwunastu Kroków………106
c) Kilka slów na temat grup AA (klubów)………108


20. Alkohol w świetle prawa……….110

a) Leczenie odwykowe………110
b) Obowiazek leczenia………111
c) Prowadzenie pojazdów mechanicznych………112
d) Odpowiedzialnosc karna………114


21. Mity i prawdy o alkoholu……….117

22. Podsumowanie………120

23. Pismiennictwo………122

 
Czytaj więcej

Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia.


Wprowadzenie
……….4

Rozdzial I
Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

1.1. Ogólne zalozenia systemu
akredytacji………17
1.2. Zalety i korzysci wynikajace z
akredytacji……….22
1.3. Rola standardów w procesię
akredytacji……….23
1.4. Procedura postępowania
akredytacyjnego………26

Rozdzial II
Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego

2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces
zmian w ksztalceniu
podyplomowym pielegniarek
………30
2.2. Co to sa kwalifikacje zawodowe
………34
2.3. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jako
jednostka
odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe w medycynie
………37
2.4. Rodzaje kursów prowadzonych w Plockiej Sluzbie
Zdrowia ………39


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cel badan………43
3.2. Problemy i
hipotezy………44
3.3. Zmienne i wskazniki
……….46
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
……….47
3.5. Teren i organizacja badan
………48


Rozdzial IV
Prezentacja i analiza wyników badan

Zakończenie
……….64

Bibliografia
Aneks

 
Czytaj więcej

Wegetarianizm – korzysci i zagrozenia.


Wstęp……….1
Cel i zakres pracy………. 2
Materialy ……….3

Rozdzial 1
Dieta wegetarianska w pismiennictwie

1. Wegetarianizm wczoraj i dzis ……….4
2. Wegetarianizm – jego odmiany i motywy stosowania………. 6
3. Fakty i mity dotyczace miesa ……….8
3.1. Ile naprawde tluszczu zawieraja mieso i wedliny?………. 10
3.2. Dyskusja wokól miesa ……….12
3.3. Ile spozywamy miesa? ……….12
3.4. Spozywanie miesa a poziom kwasu moczowego w organizmie………. 13
3.5. Substancje szkodliwe w miesie? ……….15


Rozdzial 2
Niedobory wybranych składników odzywczych diet wegetarianskich

2.1. Bialko ……….16
2.2. Wapn i witamina D ……….20
2.3. Zelazo ……….22
2.4. Witamina B12 (cyjnanokobalamina)………. 24
2.5. Folacyna………. 26
2.6. Witamina B6 (pirydoksyna)………. 28
2.7. Cynk (zn)………. 29


Rozdzial 3.
Niekorzystne aspekty zdrowotne stosowania diet wegetarianskich.

3.1. Substancje antyzywieniowe………. 30
3.2. Wegetarianizm a dzieci ……….32
3.3. Wegetarianizm a kobieta ciezarna i karmiaca………. 33


Rozdzial 4.
Korzystne aspekty zdrowotne diet wegetarianskich

4.1. Wegetarianizm a dlugowiecznosc ……….34
4.2. Wpływ diet wegetarianskich na wskazniki przemian lipidowych we krwi………. 34
4.3. Wpływ diet wegetarianskich na przemiany kwasów tluszczowych i agregacje plytek krwi……….. 37
4.4. Wpływ diet wegetarianskich na inne choroby cywilizacyjne ……….38
5. Piec przykazan rozsadnego wegetarianina ……….41


Streszczenie………. 44
Wnioski………. 46
Przykladowy jadlospis i ocena wartosci odzywczej proponowanej diety laktoowowegetarianskiej………. 47
Pismiennictwo ……….55
Aneks ……….60

 
Czytaj więcej

Zdrowe zywienie jako podstawa prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka


Wstęp ………3
1. Zdrowa zywnosc ………5

1.1. Ziarna zbóz ………5
1.2. Kasze ………8
1.3. Platki owsiane ………9
1.4. Dynia ………10
1.5. Kukurydza ………13
1.6. Groch i fasola ………14
1.7. Owoce……… 18
1.8. Warzywa ………25
1.9. Ziemniaki ………37
2. Przykladowe zestawienia posilków na bazie zdrowej zywnosci ………39
Podsumowanie ………46
Bibliografia ……… 48

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

 
Czytaj więcej

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji


Wstęp
………
4

Rozdzial I
Zadania rehabilitacji

1.1. Rys historyczny
………
7
1.2. Istota rehabilitacji
………
14
1.3. Podstawy prawne dzialan rehabilitacyjnych w
Polsce………22


Rozdzial II
Zasada szacunku dla autonomii pacjenta a
paternalizm

2.1. Pojecie paternalizmu
………
24
2.2. Pojecie autonomii
………
31
2.3. Zasada szacunku dla autonomii
………
32
2.4. Znaczenie zgody pacjenta
………
36
2.4.1. Zagadnienia wstepne
………
36
2.4.2. Przeslanki waznosci zgody
………
38
2.4.3. Zakres udzielonej zgody
………
42
2.4.4. Postepowanie w przypadku
braku zgody na okreslony rodzaj leczenia
………43
2.4.5. Dzialanie lekarza bez zgody
osoby poddanej zabiegom medycznym………
44


Rozdzial III
Problemy etyczne w działalności
rehabilitacyjnej

3.1. Sprawiedliwy podzial w rehabilitacji
………
48
3.2. Moralny obowiazek wdrazania rehabilitacji w
dzialalnosc lekarska
………59
3.3. Lekarz w zespole rehabilitacyjnym
………
60
3.4. Odpowiedzialnosc moralna w ustalaniu programu
rehabilitacji chorego………61
3.5. Stwierdzenie faktu kalectwa
………
62
3.6. Sposób przekazania choremu informacji o jego
kalectwie………63
3.7. Obowiazki zespolu rehabilitacyjnego w
odniesieniu do rodziny chorego
………64


Rozdzial IV
Paternalizm w rehabilitacji

Zakończenie
………
79
Bibliografia
………
84

 
Czytaj więcej

Medycyna niekonwencjonalna


Wstęp………3

Rozdzial 1
Medycyna niekonwencjonalna……….5

1.1 Definicja pojecia medycyny niekonwencjonalnej……….5
1.2 Metody leczenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej……….8
1.3 Źródła niekonwencjonalnych metod leczenia……….14
1.4 Medycyna konwencjonalna kontra medycyna niekonwencjonalna. Miejsce medycyny alternatywnej we wspólczesnym społeczenstwie………19


Rozdzial 2
Zawód……………………………….27

2.1 Definicja i aspekty zawodu……………………….27
2.2 Etyka zawodowa……………………………….31
2.3 Kontrola spoleczna zawodu……………………….44


Rozdzial 3
Zakres i metoda badawcza……………….47

3.1 Problematyka i cele badania……………………….47
3.2 Metoda badawcza i uzasadnienie jej wyboru.
Wywiad swobodny – ogólna charakterystyka………. 49
3.3 Narzedzie badawcze………………………. 54


Rozdzial 4
Analiza wyników badan empirycznych……………….61Wnioski koncowe……………………………… 86
Bibliografia………………………………………88

 
Czytaj więcej

Czekolada

Wstęp………3

1.Historia Czekolady………5

2.Najwieksi producenci czekolady………17

3.Proces produkcji czekolady ………25

4.1 Mieszanie………27
4.2 Mielenie………27
4.3 Konszowanie………28
4.4 Temperowanie………29
4.5 Formowanie………9
4.6 Pakowanie czekolady………30


4.Charakterystyka wybranych gatunków czekolady………32

5.Wpływ czekolady na organizm czlowieka………36

6.1 Czekolada jako lekarstwo………36
6.2 Czekolada a umysl………37
6.3 Nienasycenie a nalóg………37
6.4 Nienasycenie u kobiet a czekolada………38
6.5 Czekolada a milosc………39
6.6 Czekoladowe rozkosze………40
6.7 Rozkosze zmyslowe………40
6.8 Ozdoba zycia towarzyskiego i kulturalnego………41

6.Wartość odzywcza czekolady i wyrobów czekoladowych………42

7.Wykorzystanie czekolady jako elementu dekoracyjnego deserów i ciast………44

9.Przykladowe receptury gastronomiczne z wykorzystaniem czekolady………48

Litratura………57

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Niekonwencjonalne metody leczenia


Wstęp

Rozdzial I.
Niekonwencjonalne metody leczenia w literaturze

1.1. Lecznictwo niekonwencjonalne – definiowanie i kryteria podzialu
1.2. Niekonwencjonalne metody leczenia stosowane na swiecie
1.3. Miejsce lecznictwa niekonwencjonalnego w medycynie
1.4. Przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia w społeczenstwie polskim

Rozdzial II.
Metodologia badan

2.1. Cel badan
2.2. Problemy badawcze
2.3. Hipotezy
2.4. Metoda badan
2.5. Technika badan
2.6. Charakterystyka grupy badawczej
2.7. Przebieg procesu badawczego

Rozdzial III.
Analiza wyników badan

Podsumowanie
Wnioski
Streszczenie
Bibliografia

Zalaczniki:
Kwestionariusz wywiadu
Kwestionariusz ankiety

 
Czytaj więcej

Elektromagnetyczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna.


Wstęp 2

Rozdzial I.
Wiadomosci podstawowe 4

1.1. Pola elektromagnetyczne wielkiej i malej czestotliwosci 4
1.2. Pola o czestotliwosci 0,1-300 MHZ (Radiofale) 5
1.3. Pola o czestotliwosci 300-300000 MHZ (Mikrofale) 7
1.4. Pola elektryczne i magnetyczne malej czestotliowosci 8
1.5. Promieniowanie jonizujace 9
1.6. Rezonans magnetyczny 9
1.7. Rentgenodiagnostyka 12

Rozdzial II.
Ekspozycja pacjentów 16

2.1. Terapia stalymi i wolnozmiennymi polami magnetycznymi 16
2.2. Diatermie fizykoterapeutyczne 16
2.3. Diatermie chirurgiczne i do terapii nowotworów 16
2.3. Diagnostyka – stymulacje w ukladzie nerwowym za pomoca impulsów elektromagnetycznych 17
2.4. Aparatura obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) 18

Rozdzial III.
Ekspozycja i ochrona personelu medycznego 19

3.1. Terapia stalymi i wolnozmiennymi polami magnetycznymi 19
3.2. Diatermie fizykoterapeutyczne 19
3.3. Diatermie chirurgiczne i do terapii nowotworów 19
3.4. Diagnostyka – stymulacje w ukladzie nerwowym za pomoca impulsów elektromagnetycznych 21
3.5. Aparatura obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) 22

Zakończenie 24
Bibliografia 25

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

 
Czytaj więcej

Leki homeopatyczne w zwalczaniu dolegliwosci menopauzy


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Menopauza i klimakterium – rózne pojecia……..4

1.1 Wiek prokreacyjny w życiu kobiety
1.2 Okres starzenia się w życiu kobiety
1.3 Etap przejsciowy w życiu kobiety, pomiedzy wiekiem prokreacyjnym a poczatkiem starzenia sie
1.4 Róznice miedzy pojeciem menopauza (menopauza) i klimakterium (climacterium)

Rozdzial II.
Zaburzenia cyklu menstruacyjnego……..15

2.1 Ustawanie czynnosci gonad
2.2 Ustanie jajnikowej syntezy estrogenów oraz progesteronu

Rozdzial III.
Dolegliwosci ze strony ukladu krazenia w okresie menopauzy……..17

3.1 Uderzenia goraca
3.2 Poty nocne
3.3 Bóle glowy

Rozdzial IV.
Dolegliwosci ze strony narzadów ruchu w okresie menopauzy……..20

4.1 Brak anabolicznych efektów estrogenów
4.2 Zrzeszotnienie kosci (osteoporoza) – przyczyny i objawy
4.3 Bolesnosc stawów, kosci

Bibliografia……..28

 
Czytaj więcej