Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.

Rozdzial I

1.1 Istota analizy ekonomicznej
1.2. Pojecie analizy, rodzaje i podzialy
1.3. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej

Rozdzial II
Charakterystyka Grupy Cersanit

2.1. Struktura Grupy Kapitalowej
2.2. Historia spólki
2.3. Akcjonariat
2.4. Działalność
2.5. Dystrybucja
2.6. Strategia inwestycyjna
2.7. Otoczenie rynkowe

Rozdzial III
Analiza finansowa Cersanit S.A.

3.1. Rachunek zysków i strat
3.2. Bilans
3.3. Cash Flow
3.4. Podstawowe wskazniki oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>