Determinanty osiagniec szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoly podstawowej)


Wstęp………3

Rozdzial I.
Osiagniecia szkolne jako pojecie w literaturze.

1.1. Wyjasnienie pojecia determinanty………5
1.2. Rodzaje determinantów wpływajacych na osiagniecia szkolne………5
1.2.1. Czynniki biologiczne………5
1.2.2. Czynniki zdrowotne.
1.2.3. Czynniki materialne………9
1.3. Pojecie osiagniecia szkolne………10
1.4. Osiagniecia szkolne uczniów-jak je badac?………13
1.5. Czynniki wpływajace na powstawanie osiagniec szkolnych………18


Rozdzial II.
Grupa rówiesnicza jako środowisko wychowawcze.

2.1.Pojecie grupy rówiesniczej………21
2.2.Pojecie srodowiska wychowawczego………29
2.3. Rodzaje srodowisk wychowawczych………30
2.3.1. Rodzina………30
2.3.2. Szkola i grupa rówiesnicza………33


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Metodologia nauk w nurcie badawczym………41
3.2. Przedmiot badan a problematyka badawcza………48
3.3. Hipotezy badawcze………51
3.4. Zmienne i wskaSniki w badaniach pedagogicznych………54


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1 Charakterystyka respondentów………57
4.2. Wyniki badan………57
4.3. Podsumowanie i wnioski………75


Zakończenie………76
Spis tabel i rycin………79
Bibliografia………78
Aneks (ankieta)………82


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>