Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.


Wstęp ……..2

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia finansów publicznych

1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3
1.2.Funkcje finansów publicznych………7
1.3.Zjawiska finansowe ……… 10
1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14
1.5.BudSety samorzadowe…….. 21

Rozdzial 2.
Charakterystyka dochodów budżetu.

2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26
2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28
2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28
2.2.2.Dochody z oplat ……… 36
2.2.3.Dochody z majatku gminy …….. 39
2.3.Subwencje……… 40
2.4.Dotacje celowe…….. 43

Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka Gminy XXX .

3.1.Polozenie Gminy ……… 46
3.2.Historia Gminy XXX……… 48
3.3.Gmina XXX obecnie …….. 55

Rozdzial 4.
Sytuacja finansowa Gminy w latach 2003 – 2005.

4.1.Plan i analiza dochodów Gminy …….. 61
4.2.Plan i analiza wydatków Gminy……… 68
4.3.Inwestycje Gminy ……… 76

Zakończenie ……..81
Spis literatury ……..82
Spis tabel……..86
Spis wykresów………86
Spis rysunków……..87
Spis map………87
Spis zdjec ………87


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>