Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.


Wstęp ……..2

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia finansów publicznych

1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3
1.2.Funkcje finansów publicznych………7
1.3.Zjawiska finansowe ……… 10
1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14
1.5.BudSety samorzadowe…….. 21

Rozdzial 2.
Charakterystyka dochodów budżetu.

2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26
2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28
2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28
2.2.2.Dochody z oplat ……… 36
2.2.3.Dochody z majatku gminy …….. 39
2.3.Subwencje……… 40
2.4.Dotacje celowe…….. 43

Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka Gminy XXX .

3.1.Polozenie Gminy ……… 46
3.2.Historia Gminy XXX……… 48
3.3.Gmina XXX obecnie …….. 55

Rozdzial 4.
Sytuacja finansowa Gminy w latach 2003 – 2005.

4.1.Plan i analiza dochodów Gminy …….. 61
4.2.Plan i analiza wydatków Gminy……… 68
4.3.Inwestycje Gminy ……… 76

Zakończenie ……..81
Spis literatury ……..82
Spis tabel……..86
Spis wykresów………86
Spis rysunków……..87
Spis map………87
Spis zdjec ………87


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>