Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013.

1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5
1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11


Rozdzial II
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013

2.1. Krajowy Plan Strategiczny……….. 21
2.2. Programowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie regionalnym – Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego……….. 23
2.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego jako klasyczny sredniookresowy dokument planowania rozwoju regionalnego………..24
2.2. Analiza stanu oraz kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim……….. 29


Rozdzial III
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3.1. Charakterystyka Programu……….. 38
3.1.1. Poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego……….. 40
3.1.3. Jakość zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej……….. 46
3.1.4. Leader……….. 48
3.2. Spójnosc dzialan PROW 2007-2013 z celami rozwoju obszarów wiejskich, zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku………… 49


Rozdzial IV
Stan wdrazania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Mazowieckiego

4.1. Rozwój gospodarstw rolnych, wzmocnienie oplacalnosci produkcji……….. 57
4.2. Rozwój kapitału społecznego na terenach wiejskich ………..61
4.3. Poprawa infrastruktury……….. 62
4.4. Rozwój przedsiebiorczosci……….. 65


Zakończenie……….. 72
Bibliografia……….. 74
Wykaz tabel……….. 77
Wykaz wykresów ………..78
Wykaz rysunków ………..78


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>