Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A


Wstęp……..3

Rozdział I.
Controlling w ujęciu teoretycznym

1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5
1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9
1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14
1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18


Rozdział II.
Istota controllingu w przedsiębiorstwie

2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30
2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32
2.3 Osrodkio dpowiedzialnosci……..36
2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42


Rozdział III.
Wybrane instrumenty controllingu

3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47
3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51
3.4 Budżetowanie ……..56
3.5 Balanced Scorecard ……..62
3.6 ERP jako przykład systemu informatycznego controllingu……… 67


Rozdział IV.
Zastosowanie controllingu w badanym przedsiębiorstwie

4.1 Historia powstania ……..75
4.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa…….. 76
4.3 Struktura organizacyjna ……..77
4.4 Sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa…….. 80
4.5 Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie ……..89


Zakończenie ……..99
Literatura ……..101
Spis rysunków i tabel ……..106

 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.