Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……..3

Rozdział I.
Controlling w ujęciu teoretycznym

1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5
1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9
1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14
1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18


Rozdział II.
Istota controllingu w przedsiębiorstwie

2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30
2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32
2.3 Osrodkio dpowiedzialnosci……..36
2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42


Rozdział III.
Wybrane instrumenty controllingu

3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47
3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51
3.4 Budżetowanie ……..56
3.5 Balanced Scorecard ……..62
3.6 ERP jako przykład systemu informatycznego controllingu……… 67


Rozdział IV.
Zastosowanie controllingu w badanym przedsiębiorstwie

4.1 Historia powstania ……..75
4.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa…….. 76
4.3 Struktura organizacyjna ……..77
4.4 Sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa…….. 80
4.5 Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie ……..89


Zakończenie ……..99
Literatura ……..101
Spis rysunków i tabel ……..106

 
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.