Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Controlling w ujęciu teoretycznym

1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5
1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9
1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14
1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18


Rozdzial II.
Istota controllingu w przedsiębiorstwie

2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30
2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32
2.3 Osrodkiodpowiedzialnosci……..36
2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42


Rozdzial III.
Wybrane instrumenty controllingu

3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47
3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51
3.4 Budzetowanie ……..56
3.5 Balanced Scorecard ……..62
3.6 ERP jako przyklad systemu informatycznego controllingu……… 67


Rozdzial IV.
Zastosowanie controllingu w badanym przedsiębiorstwie

4.1 Historia powstania ……..75
4.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa…….. 76
4.3 Struktura organizacyjna ……..77
4.4 Sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa…….. 80
4.5 Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie ……..89


Zakończenie ……..99
Literatura ……..101
Spis rysunków i tabel ……..106
 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>