Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoły gimnazjalnej względem zjawiska tolerancji 4.33/5 (18)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Uzasadnienie ważności tematu………..6

Rozdział I
Podstawy metodologiczne badań własnych.
1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badań………..8
2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16
3 Teren, źródła i czas badań………..19
4 Metody i organizacja badań………..21


Rozdział II

Znaczenie pojęcia tolerancji w poglądach młodzieży gimnazjalnej………..23


Rozdział III

Szkoła jako środowisko kształtujące postawę tolerancji gimnazjalistów………..29


Rozdział IV

Postawa jaką wykazują uczniowie gimnazjum względem osób o innej narodowości,wyznaniu i poglądach seksualnych………..35


Rozdział V
Stopień tolerancji młodzieży gimnazjalnej w stosunku do osób starszych, niepełno-sprawnych oraz zapatrywanie uczniów na kwestie dyskryminacji względem płci………..51

Podsumowanie całokształtu badań, wnioski końcowe i postulaty………..59

Bibliografia………..66
Aneks
1.Aneks wewnętrzny………..68
2.Aneks zewnętrzny………..68


Oceń