Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Starosc – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7
1.2. Umowny próg starosci………. 11
1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13
1.4. Teorie starzenia sie ……….16


Rozdzial 2.
Starosc jako zjawisko społeczne

2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24
2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 roku………. 27

2.3. Mity i stereotypy dotyczace starosci………. 31
2.4. Stosunek osób starszych do wlasnej starosci………. 35
2.5. Stosunek młodych pokolen do starości i osób starszych ……….39


Rozdzial 3.
Sytuacja ludzi starszych w Polsce

3.1. Sytuacja materialna osób starszych ……….44
3.2. Sytuacja mieszkaniowa osób starszych ……….47
3.3. Sytuacja zdrowotna osób starszych ……….50
3.4. Aktywnosc zawodowa osób starszych ……….53
3.5. Sytuacja rodzinna osób starszych ……….57
3.6. Formy aktywnosci osób starszych w czasię wolnym ……….61


Rozdzial 4.
Starzenie się spoleczenstw jako wyzwanie XXI wieku

4.1. Starosc a jakosc zycia osób starszych………. 67
4.2. Problemy osób starszych………. 72
4.3. System opieki zdrowotnej nad osobami starszymi………. 77
4.4. Polityka spoleczna wobec osób starszych w Polsce……….82
4.5. Europejskie rozwiazania systemowe w ramach polityki społecznej wobec osób starszych ……….85


Zakończenie………. 94
Literatura ……….100
Spis tabel ……….102


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>